صنایع برودتی بهسازان

تلفن: 65610350-021 همراه: 09124000463

سیستم برودتی تک زمانه فوتی برقی

درسیستم برودتی تک زمانه برقی قطعات اصلی سیستم مانند(کمپرسور،کندانسورواواپراتور) ازلحاظ قدرت واندازه بستگی به حجم سردخانه ومقدار برودت مورد نیازمیباشد. همچنین نوع برق مورد نیازبرای این نوع سیستمهای برودتی به دوگروه تک فاز وسه فازمتفاوت میباشد.

 لوازم واتصالات سیستم برودتی:

درایر - شیربرقی - سایدگلاس - چک والف - های پرشن - لوپرشن - روغن جداکن - مایع شکن  (تمامی قطعات اصل دانفوس)

اتصالات سیستم برودتی :شلنگ گودیرآمریکایی - لوله های مسی فشارقوی

...........................................................................................................

درصورت هرگونه سوال ویا نیازبه مشاوره با شماره هاویاتلگرام ذیل ارتباط حاصل نمائید.

تلفن:65610350-021 همراه:09124000463

تلگرام: telegram.me/sbehsazan کانال تلگرام: telegram.me/behsazans