صنایع برودتی بهسازان

  تلفن: 65610350-021 همراه: 09124000463

سیستم برودتی دوزمانه فوتی برق ونیرومحرکه خودرو

منظورازدوزمانه همان دومنظوره میباشد ودراصطلاح بازاری به دوزمانه معروف گردیده است ،یعنی هم با برق کارمیکندوهم نیرومحرکه خودرو، معمولا این سیستم برای حمل محصولات یخچالی درداخل شهرویا شهرهای نزدیک مورد استفاده قرارمی گیرد وکاربری این سیستم را نیازدارد ،که یا محصولات راساعتها قبل ازحمل وپخش باربزند ویا اینکه مقداری ازبارپس ازپخش درسردخانه باقی بماند ،تعدادی ازقطعات تشکیل دهنده این سیستم درذیل آمده است.

- کندانسور: دودستگاه کندانسور،2 اسب بخار(لوله 3/8وفین ورق0/5mm)

- اواپراتور: دودستگاه اواپراتور،1/5 اسب بخار(لوله 3/8 وفین ورق0/6mm)

- کمپرسور: دودستگاه کمپرسور،یک دستگاه جهت سیستم برقی سردخانه، که انتخاب آن بستگی به حجم ومقداربرودت مورد نیازسردخانه میباشد ، وهمچنین یک دستگاه کمپرسورجهت استفاده درمسیروزمان حمل کالا، که انتخاب این کمپرسورنیزبستگی به حجم سردخانه ومقداربرودت موردنیازمی باشد.

- فن: 8 دستگاه فن که چهار دستگاه برای کندانسورها دربیرون سردخانه نصب میگردد،که دودستگاه آن 220ولت زیلابک می باشدودودستگاه آن 12ولت ،به همین ترتیب چهار دستگاه دیگرداخل سردخانه نصب میگردد

- کلیدخاموش /روشن : که جهت روشن وخاموش کردن سیستم نصب میگردد

- دیجیتال: که هم مقداربرودت سردخانه رانشان میدهد، هم قابل تنظیم میباشد و پس ازرسیدن برودت به حد موردنظراتومات کرده و....

لوازم سیستم برودتی (که برای هرسیستم به صورت مجزانصب میگردد)

دودستگاه درایر- دودستگاه شیربرقی- دودستگاه های پرشن - دودستگاه لوپرشن - دودستگاه روغن جداکن - دودستگاه مایع شکن وغیره ...

اتصالات (که برای هرسیستم به صورت مجزانصب خواهد شد)

شلنگ گودیرآمریکایی - لوله های مسی فشارقوی

...........................................................................................................

درصورت هرگونه سوال ویانیازبه مشاوره باشماره هاویاتلگرام ذیل ارتباط حاصل نمائید.

تلفن:65610350-021 همراه:09124000463

تلگرام: telegram.me/sbehsazan کانال تلگرام: telegram.me/behsazans